Green Traffic
Bộ giải pháp giao thông
thông minh ứng dụng AI

Lợi ích giải pháp

Thông tin công khai, minh bạch

Giảm ùn tắc, ô nhiễm, đảm bảo an toàn giao thông

Xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông

Nâng cao năng lực, hiệu quả kiểm tra & xử lý vi phạm

Tiết kiệm nguồn lực, kích thích phát triển kinh tế, xã hội

Green Toll

Giải pháp thu phí thông minh ứng dụng AI
Ứng dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (ANPR) trên biển số, nhận dạng biển số xe tự động, nhận dạng phương tiện tự động
Thu phí đường bộ
không giảm tốc độ, không barrier
Thu phí dừng đỗ
Thu phí bãi đỗ xe

Các dự án thu phí tự động ngày càng phát triển ở các thành phố lớn - là công cụ quan trọng cho chính phủ,
các nhà quản lý nhằm tác động đến luồng giao thông trong và ngoài khu vực, giúp tối ưu,
tránh thất thoát, minh bạch trong quản lý

Xử lý dữ liệu
Dự liệu phương tiện & lịch sử thu phí được gửi đến hệ thống xử lý, cơ quan chức năng & các chủ đầu tư
Thông báo
Theo thời gian thực đến ứng dụng (app) điện thoại
của người dùng để theo dõi, tra cứu, quản lý & thanh toán dễ dàng tiện lợi

Green mark

Giải pháp nhận diện vi phạm giao thông bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo
Quy trình giải pháp nhận diện vi phạm giao thông bằng trí tuệ nhân tạo giúp đảm bảo việc kiểm soát, nhận diện phương tiện & hỗ trợ xử lý
những hành vi vi phạm giao thông đường bộ
nhận diện phương tiện
quá khổ, quá tải
nhận diện phương tiện
vượt quá tốc độ
nhận diện phương tiện
không chấp hành đèn báo,
biển báo
nhận diện biển số giả

Một giải pháp hoàn thiện cho phép quản lý tập trung, tại cùng một thời điểm có thể phát hiện nhiều vấn đề giao thông trên các tuyến đường khác nhau. Nhận diện vi phạm giao thông bằng trí tuệ nhân tạo, hạn chế xử phạt thủ công để đảm bảo được sự minh bạch trong xử phạt và nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông

Xử lý dữ liệu
Thông tin vi phạm được gửi đến hệ thống xử lí & thông báo tức thời cho cơ quan chức năng
Thông báo
Kết quả xử lý được thông báo đến chủ phương tiện

Green Flow

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TIẾT GIAO THÔNG 4.0
Quy trình giải pháp sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giúp ghi nhận & vận hành cơ sở hạ tầng giao thông một cách thông minh & linh hoạt để giảm ùn tắc, tai nạn & ô nhiễm
Hệ thống camera 24/7 giúp ghi nhận, phân tích & đề xuất các phương án tối ưu hoá năng lực lưu thông trên các tuyến đường cao điểm, giảm ùn tắc, tai nạn
tính năng người dùng đóng góp, người tham gia giao thông dễ dàng gửi đóng góp cập nhật tình trạng giao thông đến hệ thống để cảnh báo, hỗ trợ cho những người tham gia giao thông khác

Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, mật độ phương tiện & nhu cầu giao thông ngày càng gia tăng. Cơ sở hạ tầng
chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển. Do đó cần một giải pháp vận hành tích hợp vào cơ sở hạ tầng hiện đại để tối ưu
năng lực giao thông trên các tuyến đường

Xử lý dữ liệu
Dữ liệu giao thông được gửi đến hệ thống xử lý, tự động
đề xuất các phương án điều phối tối ưu
Thông báo
Người dùng ứng dụng cập nhật chủ động tình trạng giao thông
& các thông báo gợi ý lộ trình tối ưu thời gian, chi phí